Evaluare psiho-emoțională copii și adolescenți

Când copilul lor se confruntă cu simptome și/sau dificultăți în viața de zi cu zi sau când părinții sunt interesați pur și simplu dacă copilul evoluează conform cu specificul vârstei lui, se poate apela la o astfel de evaluare. Prin instrumente specifice, adaptate nivelului de înțelegere al copilului, psihologul urmează să identifice nivelul general de funcționare al acestuia, dacă există surse de conflict, stres sau anxietate și cum încearcă copilul să le depășească, care este nivelul lui de dezvoltare emoțională etc. Părinții vor fi și ei implicați pe parcursul ședințelor de evaluare, vor oferi informațiile necesare în acest sens și vor sprijini cu tot ceea ce ține de ei acest proces. În urma unei astfel de evaluări se vor identifica punctele forte și cele slabe ale copilului, iar părinții vor primi sugestii pentru a-l ajuta să îmbunătățească anumite aspecte. Evaluarea psihologică la copii şi adolescenţi are  în vedere cunoaşterea caracteristicilor psihologice ale personalităţii fiecărui copil şi adolescent, fiind vizate ariile de dezvoltare motorie, senzorială, cognitivă, afectiv-motivaţională, socio-relaţională şi de autonomie personală. Rezultatul evaluării psihologice este cunoaşterea în ansamblu a copiilor pentru a le înţelege şi stimula dezvoltarea prin programe adecvate. Este foarte important pentru părinţi să-și poată adapta comportamentul şi atitudinea la cerinţele copilului. Evaluarea psihologică se poate realiza pentru toate categoriile de vârstă, folosind instrumente specifice adecvate fiecărui copil sau adolescent în parte, şi presupune:
  • cunoaşterea nivelului de dezvoltare mentală şi motorie a copilului sau adolescentului
  • evaluarea afectivă şi emoţională
  • identificarea dificultăţilor în relaţia părinte – copil/ adolescent
  • evaluarea mecanismelor de adaptare şi apărare
  • stabilirea eventualelor probleme specifice vârstei
  • evaluarea gradului de discernământ
  • identificarea aptitudinilor generale